ประวัติ อบต.พิปูน

     กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลพิปูนเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เป็น อบต.ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านในไร่ บ้านตลาดเสาร์ บ้านหูนบ บ้านใหม่ บ้านเหนือคลองระแนะ บ้านเหนือฟ้า     คำว่า “พิปูน” ตามคำบอกเล่าของผู้รู้และข้อสันนิษฐานสามารถสรุปได้เกี่ยวกับที่มาของคำ คือ ส่วนบริเวณทุ่งนาระหว่างที่ตั้งอำเภอพิปูน กับ ตำบลยางค้อม เรียกว่า ทุ่งปูน เพราะมีเรื่องเล่ากันว่า ชาวบ้านจะนำหินจากภูเขาพระมาเผา ให้เป็นปูนขาวในบริเวณนี้ หรือ บริเวณนี้อาจเป็นสถานที่ปูนบำเหน็จแก่ทหารที่กลับมาจากการบกับพม่า ก็เป็นได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน