องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดังต่อไปนี้
     1. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
     2. การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดทางสาธารณะภายในหมู่บ้าน
     3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในตำบลพิปูน
     4. ทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
     5. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา
     6. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้กรณีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
          (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์)
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปุน


ประมวลภาพกิจกรรม
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน