การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


- การประชุมประจำเดือน และเผยแพร่มาตรการฯ

     ในการประชุมประจำเดือน ท่านนายกและหัวหน้าแผนกจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานที่จะต้องให้ได้ตามมาตรฐาน มีความสามัคคีในองค์กร และมีความโปร่งใสสามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้เข้ารับการบริการได้หากเกิดข้อซักถาม

ประมวลภาพกิจกรรม


     กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ประเภทเงินสด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประมวลภาพกิจกรรม

 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน