องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างตามแผนอัตรา กำลังปัจจุบัน (พ.ศ. 2558 - 2560) มีความเหมาะสมต่อการดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ดังนั้น จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดโครงสร้างใหม่ในแผนอัตรากำลังใหม่ (พ.ศ. 2564 - 2566) แต่อย่างใด


นโยบายการบริหารงาน <<คลิก>>

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน