นายทรงศักดิ์ คเชนทร์

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โทรศัพท์ 099-1560099

 

นายเวชาสัน ริยาพันธ์

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โทรศัพท์ 061-1856176

นายเศรษฐา ริยาพันธ์

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โทรศัพท์ 065-6367475

นายชูศักดิ์ เลิศไกร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

โทรศัพท์ 082-8170492

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน