กองช่าง

 

นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 065-2393963

 
 

-ว่าง-

ตำแหน่งนายช่างโยธา

 
 

นายตรัย ประสงค์

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 

นายเกียรติภูมิ โกมัย

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน