นางวราภรณ์ พรหมฤทธิ์

ตำแหน่งประธานสภา อบต.พิปูน

โทรศัพท์ -

นายพรวิวัฒน์ ศรีสว่าง

ตำแหน่งรองประธานสภา อบต.พิปูน

โทรศัพท์ -

 

นายดุสิต องอาจ

ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.พิปูน

โทรศัพท์ -

นายศุภฤกษ์ นนทศักดิ์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ -

นายพรวิวัฒน์ ศรีสว่าง

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ -

นายดุสิต องอาจ

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ -

นายถาวร จงจิตต์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ -

นางวราภรณ์ พรหมฤทธิ์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ -

นายสราวุธ ประสงค์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 7

โทรศัพท์ -

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน