นางวราภรณ์ พรหมฤทธิ์

ตำแหน่งประธานสภา อบต.พิปูน

โทรศัพท์ 093-6279014

นายพรวิวัฒน์ ศรีสว่าง

ตำแหน่งรองประธานสภา อบต.พิปูน

โทรศัพท์ 084-6284581

 

นายดุสิต องอาจ

ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต.พิปูน

โทรศัพท์ 093-4238669

นายศุภฤกษ์ นนทศักดิ์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 063-6594190

นายพรวิวัฒน์ ศรีสว่าง

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ 084-6284581

นายดุสิต องอาจ

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ 093-4238669

นายถาวร จงจิตต์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ 065-2583759

นางวราภรณ์ พรหมฤทธิ์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ 093-6279014

นายสราวุธ ประสงค์

ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พิปูน

หมู่ที่ 7

โทรศัพท์ 063-6800709

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน