โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นในเขต หมู่ที่ 4 5 และ 7 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อตรวจคัดกรองกล กลุ่มเป้าหมาย เฝ้าระวังโรคและในรายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน