โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โรงเรียนบ้านเหนือคลอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้โรงเรียนมีกิจกรรมติดตามเฝ้าระวังนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้สร้างความตระหนักในการป้องกันโรค จัดหาวัสดุป้องกันโรค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ วัดไข้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน