โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2565 หมู่ที่ 2-7 ในเขตเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เพื่อให้อสบ.ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน