โครงการควบคุมการแพร่ระบาดและจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดขึ้นเพื่อจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจทุกราย และเพื่อป้องกันการติดต่อแพร่ระบาดโดยติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค ตามสถานการณ์ของแนวทางการควบคุมโรคและการตรวจพบโรคติดต่อในพื้นที่ ภายในพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนฯ


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน