กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนที่เลี้ยงสุนัขและแมว โรงเรียน และวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2565 เพื่อให้สุนัขและแมวทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน โรงเรียน และวัด ได้รับการฉีดวัคซีน และทุกหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน โรงเรียน และวัด ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


ประมวลภาพกิจกรรม


 


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน