การประชุมเพิ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนและการประชุมกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนผ่าน Zoom Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน