รายละเอียดดังนี้

1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทำการ อบต.พิปูน


2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270


3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์

     * นายก อบต. โทร 075-466-378 หรือสายตรง 093-739-0096

     * ปลัด อบต. โทร 075-466-348 หรือสายตรง 062-964-3737


4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน Web Side http://pipun.go.th


5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน e-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน