โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (รุ่นที่ 2) วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 กิจกรรมที่ 7 มอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคมสามารถดำรงชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่มีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุข


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน