โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน รุ่นที่ 2 (มิติด้านสุขภาพ) วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 (กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องสิทธิผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน และส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน