โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ (โรคไข้เลือดออก) ตามสถานการณ์ของแนวทางการควบคุมโรคและการตรวจพบโรคติดต่อในพื้นที่ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน 1,030 หลัง กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือยุงพาหะที่ทำให้เกิดโรค และการทำลายเชื้อ Enterovirus ในแหล่งที่จำเป็น ทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาด


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน