โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นักเรียนโรงเรียนวัดโบราณาราม ร่วมทำความสะอาด แนวทางโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาด้วยแนวทาง 5 ส. ณ.วัดโบราณาราม ด้วยการแต่งชุดจิตอาสา


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน