โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (มิติด้านสุขภาพ) วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 (กิจกรรมที่ 5 ให้ความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (กิน อยู่ คือ....)


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน