โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ (โรคไข้เลือดออก) ระยะเวลาดำเนินการ ตามสถานการณ์ของแนวทางการควบคุมโรคและการตรวจพบโรคติดต่อในพื้นที่ (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย หรือยุงพาหะที่ทำให้เกิดโรค และการทำลายเชื้อ Enterovirus ในแหล่งที่จำเป็น


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน