โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (รุ่นที่ 1) วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 (กิจกรรมที่ 5 การทำบัญชีครัวเรือนและการออมในวัยสูงอายุ) ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน