โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่1 ประจำปี 2566 และร่วมจัดทำแผนหมู่บ้าน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน