โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (มิติด้านสุขภาพ) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน