โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (รุ่นที่ 1) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมที่ 2 ออกเสียง/ขับร้องเพลง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน