โครงการศูนย์การเรียนรู้และประสานงานในการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2565 ณ หมู่ที่ 2 – 7 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ด้อยโอกาสสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจสามารถช่วยเหลือตนเองได้


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน