กิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (มิติด้านสุขภาพ) กิจกรรมที่ 1 การจัดทำประชาคมสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน