โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน (รุ่นที่ 1 "พิปูน สูงวัย ใจอมตะ") วันที่ 4 มกราคม 2566 กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบด้วย ปลูกดอกไม้สัญลักษณ์ผู้สูงอายุ “บานไม่รู้โรย ความงามที่ยั่งยืนฝืนกาลเวลา”, แนะนำอาจารย์ใหญ่, คัดเลือกหัวหน้าชั้น, รองหัวหน้าชั้น, แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมตลอดหลักสูตร


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน