โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน