การลงพื้นที่วิจัยเรื่อง “การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเกิดแผ่นดินถล่มจากความผันแประสภาพภูมิอากาศโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศโลก CMIP 6 ในพื้นที่จัดหวัดนครศรีธรรมราช” จัดโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 21 กันยายน 2565


ประมวลภาพกิจกรรม
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน