การจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโบราณาราม หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมาย เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดโบราณาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 103 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันปัญหายาเสพติด


ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน