การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้นในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน