กองช่าง

 

นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

น.ส.ณัฐชยา เทวฤทธิ์

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนนายช่างโยธา

 
 

นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยว

ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

 
 

นายเกียรติภูมิ โกมัย

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน