รายละเอียดดังนี้


ประกาศสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 4 ก.พ. 63


คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี วันที่ 4 ก.พ. 63


ประกาศลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 วันที่ 4 ก.พ. 63

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน