โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน